Rygg nord for Baklifjellet - 624,2 moh
KOMMUNE: Malvik
DATO: 2011-02-19 11:26:45
Det ble tur til Malviks høyeste punkt i helgen. Turen startet ved skytebanen i Møstadmarka, og fulgte en skogsbilvei de første kilometerene. Deretter ble det a ta seg over litt myrer og kravle seg oppover med fjellskiene i snøen som la i furuskogen. På toppen av Baklifjell var det bra utsikt i alle retninger. Det høyeste punktet i selve Malvik la i skraningen pa vei nedover fra Baklifjell.
Tur info
7.66 km 1:43:41 t 4.43 km/t

Pauser:1:07:22 t(-)
Pausefaktor:39.4% (-)
Høydeforskjell:412.4 m(-)
Total stigning:468.4 m(-)
Bratthet: 122.3 m/km(-)
Høydemeter pr min: 9.0 m/min(-)
Kuperthetsfaktor: 1.14 (-)
Toppturfaktor: 60.1 %(-)