Fordesveten - 284,6 moh
KOMMUNE: Sund
DATO: 2021-07-26 15:51:11
Bobilen ble parkert ved sjøen på Toftøya campingplass. Derifra var det å sykle 5km tilbake til Hamre hvor blåstien til Veten startet. Tilsvarende som til Kolbeinsvarden i Askøy var det også her godt tilrettelagt med på klopper over våte områder og trapper opp de bratteste skrentene. Det så også ut som om det ganske nylig hadde vært noen med machete og hogg seg gjennom einerkratt for at man på våtere dager enn idag skulle kunne komme seg tørrskodd til Veten. På toppen var det det infoskilt om hva man kunne se. Turen tilbake gikk samme vei, og med samme transportmiddel. Av dyreliv ble det observert ikke mindre enn 2 feite frosk og 2 minifrosk.
Tur info
17.71 km 1:42:27 t 10.37 km/t

Pauser:0:20:14 t(-)
Pausefaktor:16.5% (-)
Høydeforskjell:282.6 m(-)
Total stigning:471.0 m(-)
Bratthet: 53.2 m/km(-)
Høydemeter pr min: 9.2 m/min(-)
Kuperthetsfaktor: 1.67 (-)
Toppturfaktor: 98.0 %(-)