Dyrafjellet - 171,5 moh
KOMMUNE: Karmøy
DATO: 2021-08-02 13:35:05
Det er naturlig nok litt skuffende at Karmøy sin kommunetopp ligger på fastlandet og ikke på Karmøy. Startpunktet for bestigning av Dyrafjellet ble på rasteplassen ved Toskatjørn. Fra den søndre rasteplassen starter det en lite brukt sti sørover. Startet turen med å vente på at det skulle bli en luke i trafikken slik at jeg kunne krysse Skjoldavegen, deretter snublet jeg i ståltrådgjerdet som ligger på bakken langs rasteplassen, og tilslutt mistet jeg stien i myrområdet og måtte lage meg min egen vei gjennom tuer av høyt gress. Litt nærmere toppen fant jeg tilbake til stien, og etterhvert kom jeg også inn på en mer brukt sti som kom fra boligområdet sørøst for toppen. Til tross for beskjeden høyde, var det ingen ting å utsette på utsikten på topp nummer 3 denne dagen. Toppen var dog ikke merket som noe turmål, men noen må gå opp på den fra tid til annen, for på tilbaketuren var jeg mer heldig med vegvalget, og greide å følge en sti hele veien. Jeg snublet heller ikke i ståltrådgjerdet rett før rasteplassen...
Tur info
2.02 km 0:24:30 t 4.95 km/t

Pauser:0:04:27 t(-)
Pausefaktor:15.4% (-)
Høydeforskjell:116.0 m(-)
Total stigning:113.4 m(-)
Bratthet: 112.3 m/km(-)
Høydemeter pr min: 9.3 m/min(-)
Kuperthetsfaktor: 0.98 (-)
Toppturfaktor: 64.4 %(-)