Kjerrberget - 101,5 moh
KOMMUNE: Sola
DATO: 2011-08-03 12:36:04
Kjerrberget levde opp til navnet sitt. Parkerte i en blindvei, og hadde tenkt til å følge en sti ett stykke oppover mot toppen, men denne stien var sperret med port og piggtråd. Utenfor gjerdet gikk det en annen liten sti, men denne stien endte opp i en steinur som var bevokst med busker og kratt. Når man allikevel var kommet seg ett godt stykke oppover var det bare å fortsette, og plutselig var man ute av vegetasjonen og Avinors innflyvingsutstyr til Sola kom til syne. På toppen var det også en liten gruppe unger som kunne fortelle at det gikk en bedre sti ned igjen. Til tross for at det ble litt lengre tur tilbake til bilen var det et enkelt valg å skifte rute.
Tur info
1.45 km 0:19:12 t 4.53 km/t

Pauser:0:28:15 t(-)
Pausefaktor:59.5% (-)
Høydeforskjell:82.8 m(-)
Total stigning:124.1 m(-)
Bratthet: 171.4 m/km(-)
Høydemeter pr min: 12.9 m/min(-)
Kuperthetsfaktor: 1.5 (-)
Toppturfaktor: 81.8 %(-)