Ås øst for Langtjernet - 223,5 moh
KOMMUNE: Skiptvet
DATO: 2012-07-13 10:01:07
Bilen ble parkert i en sving på en gårdsvei som var kalt Lunderveien. Det var ikke opplagt hvilken vei man skulle ta derifra. Vi startet innover langs en jordekant, og kom etter hvert til et tjern. Der traff vi en rødmerket løype. Vi fulgte den et godt stykke videre, inntil en blåmerket løype så ut til å ha mer riktig retning mot åsen som skal være høyeste punkt. Når GPS’en sa at vi skulle være i nærheten av høyeste punktet, så vi tre steiner pent dandert i noe som skulle symbolisere en varde og det så tilsynelatende ut som om det gikk nedover i alle retninger. Utsikt var totalt fraværende. På veien tilbake fra kommunetoppen fant vi en litt bedre sti, og vi fulgte dyretråkk i litt mindre grad. Nesten tilbake til bilen så vi en elg.
Tur info
4.23 km 1:05:17 t 3.89 km/t

Pauser:0:05:31 t(-)
Pausefaktor:7.8% (-)
Høydeforskjell:89.9 m(-)
Total stigning:168.7 m(-)
Bratthet: 79.8 m/km(-)
Høydemeter pr min: 5.2 m/min(-)
Kuperthetsfaktor: 1.88 (-)
Toppturfaktor: 38.9 %(-)